Integritetspolicy

Säkerhetsstängsel AB
Version maj 2018

Din integritet är viktig för oss på Säkerhetsstängsel AB och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund till våra produkter och tjänster ska känna dig trygg så beskriver denna Personuppgiftspolicy hur Säkerhetsstängsel AB behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

1. Vilka är Säkerhetsstängsel AB?

I denna policy kallas Säkerhetsstängsel AB, Orgnr: 556808-8859 för Säk AB och är personuppgiftsansvarig medan du eller ditt företag kallas för användaren eller kunden.

Säk AB ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara t.ex via telefon, e-post eller annat sätt. Säk AB går att nå på följande sätt:

Post: Säkerhetsstängsel AB, Hedvigsdalsvägen 106, 271 78 LÖDERUP
Tel: 042-32 11 50 E-post: info@sakerhetsstangsel.se

2. Inom vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för Säk ABs kunder. Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som kund/användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, e-postadress, org.nr, personnr. eller ditt telefonnummer.

3. Data som Säk AB samlar in och hur den används. Säk AB agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Säk AB ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund/användare. Som personuppgiftsansvarig har Säk AB ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt enligt GDPR (General Data Protection Regulation eller på svenska Dataskyddsförordningen). Vi behandlar inte känsliga personuppgifter om det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

4. Säkerhet

Säk AB skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Säk AB system som hanterar personuppgifter. Anställda på Säk AB samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Säk AB säkerhetspolicy, enligt GDPR.

5. Säk AB som personuppgiftsbiträde

Säk AB kan agera som personuppgiftsbiträde för dig som användare vid någon av våra tjänster. I ett sådant läge kan ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan dig som användare och Säk AB. Säk AB erbjuder i dessa fall ett standardavtal eller kan kunden välja att utforma sitt eget.

6. Underbiträden till Säkerhetsstängsel AB

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel vid IT-lagring och olika utförande-tjänster . De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

7. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

8. Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.